ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

12 - 14 ΜΑΪΟΥ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

«Θέατρον», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!

crowdhackathon #smartcity / Πληροφορίες για τη διαδικασία

H KEΔΕ στο πλαίσιο της αποστολής της για την συνεχή ανάπτυξη και ενίσχυση των Δήμων  προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας καθώς και την ανάδειξη και υποστήριξη  του πρωταγωνιστικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης για την επίλυση προβλημάτων και την αντιμετώπιση προκλήσεων σε τοπικό – περιφερειακό και εθνικό επίπεδο διοργανώνει τον πρώτο Μαραθώνιο Ανάπτυξης Εφαρμογών με θέμα την τεχνολογική και επιχειρησιακή καινοτομία στο ευρύτερο πεδίο των έξυπνων πόλεων (smartcities) . Η δράση θα διοργανωθεί στις 12 έως 14 Μαϊου στην Αθήνα με την οργανωτική και τεχνολογική υποστήριξη της ελληνικής εταιρίας καινοτομίας Crowdpolicy.  

To CITY CHALLENGE – crowdhackathon #smartcity είναι ένας Τριήμερος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Καινοτόμων Εφαρμογών και Υπηρεσιών στον οποίο θα αναπτυχθούν πιλοτικές υπηρεσίες και εφαρμογές που λύνουν προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υποστηρίζουν την τοπική και εθνική ανάπτυξη μέσω των νέων τεχνολογιών.  Στο CITY CHALLENGE – crowdhackathon #smartcity μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στελέχη των δήμων, νέοι επιχειρηματίες, προγραμματιστές, αναλυτές, φοιτητές και γενικότερα οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα σε θέματα που σχετίζονται με την αυτοδιοίκηση και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει και να την παρουσιάσει σε ολοκληρωμένη πιλοτική εφαρμογή στο διαδίκτυο ή/και σε κινητά τηλέφωνα.

Μέσα από τη δράση CITY CHALLENGE – crowdhackathon #smartcity, κινητοποιείται το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο, ενισχύεται η δημιουργία και η νεανική επιχειρηματικότητα, προωθείται η καινοτομία με τελικό αποτέλεσμα την ενεργό συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη της Χώρας μας. Παράλληλα, η κοινωνική διάσταση των ιδεών και η γενικότερη φιλοσοφία των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων (open data) είναι βασικό συστατικό και συμβάλει ενεργά στην κοινωνική αλληλεγγύη, η οποία αποτελεί αναγκαίο ζητούμενο στις μέρες μας.  Η δράση είναι μέρος της προσπάθειας της ΚΕΔΕ για να μείνουν οι νέοι επιστήμονες και επιχειρηματίες μας στην Χώρα μας. Να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο “brain drain”.

Συνοπτικά οι στόχοι της δράσης ΚΕΔΕ CITY CHALLENGE – crowdhackathon #smartcity :

 • Δημιουργία καινοτομίας, στήριξη της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες στους νέους, καταπολέμηση της ανεργίας.
 • Στήριξη της τοπικής οικονομίας, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από όλους τους Δήμους, από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.
 • Ανάδειξη και Δημιουργία  έξυπνων και καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα που απασχολούν δημότες και δήμους.
 • Ανάπτυξη και παρουσίαση πιλοτικών εφαρμογών χρήσιμες στους Δήμους κατά τη διάρκεια του τριημέρου  και  και βράβευση των ομάδων με τις καλύτερες εφαρμογές και ιδέες
 • Ανοικτή διάθεση αποτελεσμάτων των εφαρμογών

 

Θεματικές ενότητες Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία εφαρμογών και υπηρεσιών :

 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Δήμων – ηλεκτρονική διακυβέρνηση – ανοικτά δεδομένα
 • Προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας
 • Προστασία του περιβάλλοντος και διαχείριση πόρων
 • Ανάπτυξη Τουρισμού
 • Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για την τοπική οικονομία και αειφόρος ανάπτυξη
 • Internet of Things, Mobile & Smart Grids, Τεχνολογίες ICT, Τηλεματική, Διαχείριση Ενέργειας – Φωτισμός, Έξυπνα κτίρια – Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, Δίκτυα μεταφορών – Οδικά δίκτυα – Διαχείριση κυκλοφορίας, Μεταφορές (ηλεκτροκίνηση, αεριοκίνηση, υβριδικά οχήματα) & ΜΜΜ, Διαχείριση νερού & αποβλήτων, Υγεία και Τηλεϊατρική
 • Ηλεκτρονικές πληρωμές, Crowdfunding
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

 

Eνδεικτικές Εφαρμογές :

 • Ενέργεια : Παραγωγή, διαχείριση, μεταφορά, κατανάλωση και εξοικονόμηση ενέργειας. Εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές. Εφαρμογές «έξυπνου» φωτισμού, κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, έξυπνα δίκτυα ενέργειας.
 • Περιβάλλον :  Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος, διαχείριση χρήσεων γης, διαχείριση αστικών και αγροτικών περιοχών.
 • Υγεία :  Εφαρμογές πρωτοβάθμιας υγείας, τηλεϊατρική, εφαρμογές πρώτων βοηθειών, εφαρμογές για την υγεία των πολιτών.
 • Μεταφορές : Διαχείριση δημόσιων μεταφορικών μέσων, διαχείριση κυκλοφορίας, υβριδικά οχήματα, ηλεκτροκίνηση, αεριοκίνηση. Εφαρμογές για πολίτες
 • Υποδομές και Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών : Δίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things), έξυπνα δίκτυα, ασύρματη πρόσβαση, νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις.
 • Τουρισμός,  Πολιτισμός και Εκπαίδευση : Ανάπτυξη εφαρμογών προβολής και διαχείρισης του τουριστικού και πολιτισμικού «προϊόντος», εκπαιδευτικές εφαρμογές, έξυπνα παιχνίδια. : Διαχείριση υδάτινων πόρων και αποβλήτων : Εφαρμογές ορθής διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, διαχείριση υδάτων, εφαρμογές ορθολογικοποίησης της κατανάλωσης.
 • Συμμετοχή πολιτών στη διακυβέρνηση : Προώθηση της διαφάνειας και λογοδοσίας, συμμετοχική λήψη αποφάσεων, ανοικτά δεδομένα, διαχείριση ζητημάτων πολιτών και επιχειρήσεων.
 • Ανάπτυξη και απασχόληση : Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, διαχείριση καινοτομίας, εύρεση εργασίας, ηλεκτρονικές πληρωμές, συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding), υπηρεσίες προς επιχειρήσεις.
 • Ασφάλεια : Διαχείριση ζητημάτων ασφάλειας, ενεργοποίηση πολιτών

 

Η διαδικασία θα είναι συμμετοχική με την ενεργή συμμετοχή των Δήμων και των Στελεχών τους, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και κάθε ενδιαφερόμενου. Οι πολίτες έχουν ενεργό ρόλο καθώς αναδεικνύουν τα προβλήματα και οι ίδιοι συμμετέχουν ως διαγωνιζόμενοι για να προτείνουν λύσεις. Οι θεματικές θα εμπλουτίζονται με τη συμμετοχή όλων μέσω της ειδικής πλατφόρμας Διαβούλευσης (CrowdInnovation) που θα λειτουργήσει υποστηρικτικά.

Ειδικά για τους Δήμους θα υποστηριχθεί για πρώτη φορά διαδικασία ηλεκτρονικής διαβούλευσης για την υποβολή αναγκών, ιδεών και προτάσεων που αφορούν τις ηλεκτρονικές υποδομές τους και τη βελτίωση της λειτουργίας καθώς και την τοπική ανάπτυξη μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές.

 

Χρονοδιάγραμμα – Προγραμματισμός

 • 1 Φεβρουαρίου – 30 Απριλίου : Ανοιχτή διαβούλευση για να υποβολή ιδεών, προτάσεων, σχολιασμό και ψηφοφορία για τις ανάγκες των πολιτών σε τοπικό επίπεδο και των Δήμων. Οι προτάσεις θα αξιοποιηθούν για την τελική επιλογή των ζητούμενων και των προδιαγραφών του μαραθωνίου. Έτσι, τα αποτελέσματα του city challenge crowdhackathon θα έρθουν να δώσουν λύσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και τους Δήμους. Η διαβούλευση γίνεται online συνεχώς 24/7 μέσω της πλατφόρμας http://hello.crowdapps.net/city-challenge/ και καλούνται όλοι οι πολίτες και τα στελέχη των Δήμων να υποβάλουν τις προτάσεις τους και να σχολιάσουν τις ιδέες που έχουν δημοσιευθεί αναδεικνύοντας έτσι προβλήματα και λύσεις. Παράλληλα, θα διοργανωθούν διαβουλεύσεις τους Δήμους σε τοπικό επίπεδο.
 • 3 Μαΐου :  Οριστική δημοσίευση των ζητούμενων και των προδιαγραφών για την προετοιμασία των συμμετεχόντων.
 • 12 – 14 Μαΐου : Διεξαγωγή του city challenge crowdhackathon.

 

Αξιολόγηση :  

Οι εφαρμογές θα αξιολογηθούν  με  βάση την ιδέα και τον βαθμό υλοποίησής της στο διάστημα του crowdhackathon, την καινοτομία της και το επιχειρηματικό ή κοινωνικό της ενδιαφέρον καθώς και τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής στους Δήμους.

Εφαρμογές από την Κοινωνία – Για την Κοινωνία  

Οι καλύτερες πιλοτικές εφαρμογές και υπηρεσίες που θα παραχθούν κατα τη διάρκεια της διαδικασίας,  βραβεύονται, θα είναι ελεύθερα διαθέσιμες και θα εξελιχθούν με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ.

H ΚΕΔΕ συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία καινοτομίας, στην ενίσχυση της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και θα δημιουργεί άμεσες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των Δήμων καθώς και στην εσωτερική τους λειτουργία με βάση τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Παράλληλες Δράσεις.  

Στο πλαίσιο του CITY CHALLENGE θα οργανωθούν παράλληλες  ανοικτές δράσεις καινοτομίας όπως θεματικά εργαστήρια (workshops), ημερίδες για καλές πρακτικές στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενημέρωση για χρηματοδοτικά εργαλεία και τρόπους υποστήριξης έργων και δράσεων Δήμων κ.α Επιπλέον θα διοργανωθεί έκθεση καινοτομίας  στην οποία μπορούν να συμμετέχουν Φορείς και Επιχειρήσεις. Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ 

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ, υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός θέσεων ανά ρόλο και ισχύει το μοντέλο first come first served.

 Συμμετοχή  
Η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν για όλους και υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις ανά ρόλο για τις οποίες ισχύει το μοντέλο first come first served. Για την είσοδο στο χώρο απαιτείται προηγουμένως εγγραφή μέσω της πλατφόρμας της διοργάνωσης.
Στο Crowdhackathon υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής με τους ακόλουθους ρόλους:
 • Oμάδες προγραμματιστών, για υλοποίηση των εφαρμογών. Μπορούν να είναι προγραμματιστές, αναλυτές, designers, σύμβουλοι κοκ.  Συμμετέχουν σε ομάδες από 2 – 5 άτομα (επιθυμητό). Οι εφαρμογές θα βραβευθούν από ειδική επιτροπή με βάση κριτήρια όπως η τεχνολογική και επιχειρησιακή καινοτομία, η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής, η ολοκλήρωση της εφαρμογής εντός του μαραθώνιου κλπ.
 • Δήμοι : Με την ανάδειξη προτάσεων, αναγκών και ιδεών που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου
 • Μέντορες για καθοδήγηση και υποστήριξη των διαγωνιζομένων.
 • Εθελοντές για υποστήριξη στην διοργάνωση.
 • Επισκέπτες. Μπορεί να είναι στελέχη από εταιρείες, φορείς του δημοσίου τομέα και από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και δεν διαγωνίζονται, αλλά παρακολουθούν την εξέλιξη των υλοποιήσεων, τις παρουσιάσεις και τις παράλληλες εκδηλώσεις.
 • Πάροχοι δεδομένων (data owners). Φορείς που θα διαθέσουν δεδομένα για αξιοποίηση και μπορούν να προέρχονται από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 • Δημοσιογράφοι

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπό την αιγίδα του Σύνδεσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών

sepelogo

ΒΡΑΒΕΙΑ / #KΕΔΕ CITY CHALLENGE awards

1η ΘΕΣΗ

6.000€

Μια προσφορά της

2η ΘΕΣΗ

4.000€

Μια προσφορά της

3η ΘΕΣΗ

2.000€

Μια προσφορά της

4η ΘΕΣΗ

1.000€

Μια προσφορά της

5η ΘΕΣΗ

1.000€

Μια προσφορά της

6η ΘΕΣΗ

1.000€

Μια προσφορά της

ΚΑΛΥΤΕΡΗ #FINTECH ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

+ 3.000€

Μια προσφορά της

 • Πρόσθετα βραβεία καθώς και δυνατότητες για όλους τους συμμετέχοντες θα ανακοινωθούν στην πορεία, στο crowdhackathon.com/smartcity.
 • Η Εθνική Τράπεζα θα βραβεύσει με το ποσό των 3000 ευρώ την ομάδα που θα υλοποιήσει εφαρμογή που σχετίζεται με το ευρύτερο πεδίο του fintech και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Το πιο σημαντικό είναι ότι για  τις εφαρμογές και τις ομάδες, άσχετα αν βραβευθούν ή όχι θα υπάρχουν δυνατότητες δικτύωσης και περαιτέρω εξέλιξης τους.
 • Στη διαδικασία θα συμμετέχουν υψηλού επιπέδου στελέχη της αγοράς και της οικονομίας και των δήμων ως μέντορες που θα υποστηρίξουν τις ομάδες.
Θα κληρωθούν δώρα σε είδος για όλους τους διαγωνιζόμενους (εκτός των ομάδων που θα βραβευθούν)
όπως Φορητοί Υπολογιστές , Tablet , Κινητά τηλέφωνα , Ρολόι Casio.  Ευγενική προσφορά των εταιριών  UNIXFORPYLONES, APOPSI SA, CASIO,SONY Mobile και από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεθνείς Ομιλητές / speakers

Θα συμμετέχουν στο παράλληλο  workshop. Δείτε ολο το πρόγραμμα εδώ

Blaž Golob

CEO & Partner SmartIScity Ltd.

Väino Olev

IT director of Tallinn City

Andrea Vesco

Senior Researcher at Istituto Superiore Mario Boella (ISMB), Smart City Strategic Programme.

Michael Gebert

Founding Partner at Crowd Mentor Network

ΚΡΙΤΕΣ / Γνωρίστες τους κριτές

Κωστής Μοχιανάκης

Διευθυντής Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Lampros Mousselimis

Simple New Ideas P.C. (Co-founder, CEO & Chief R&D)

Κώστας Καλογήρου

Partner PLANET Α.Ε., Επικεφαλής του Τομέα Strategy & Finance

Ανδρέας Στεφανίδης

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ AEPHORIA.NET, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Ξενοφών Λιαπάκης

Γενικός Διευθυντής CIO & Services του Oμίλου Interamerican Πρόεδρος του Hellenic CIO forum

Γιάννης Κωτσής – Γιανναράκης

Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας

Νίκος Καραπανάγου

εκτελεστικός Πρόεδρος της Motivian

Γεώργιος Λεκάκος

Αναπληρωτής Καθηγητής, ΟΠΑ

Γιάννης Τσιάμης

Δ.Σ Δήμου Ορχομενού Μέλος Δ.Σ Κ.Ε.Δ.Ε Πρόεδρος Επιτροπής Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κ.Ε.Δ.Ε

Δημήτρης Σταμάτης

ειδικός σύμβουλος του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας στους τομείς των οικονομικών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Νίκος Χριστοδούλου

Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης, Εθνική Τράπεζα & NBG Group

Δημήτρης Παπαστεργίου

Δήμαρχος Τρικκαίων

ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης, Πληροφορικής και Ανάπτυξης Φορέων της Τ.Α

Νέλλη Τζάκου Λαμπροπούλου

Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής, Εθνική Τράπεζα

Μαρία Θεοφανοπούλου

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος GTP – DANAE Travel & Media Group

Ιωάννα Σαμπράκου

Αντιπρόεδρος ΕΜηΠΕΕ

Δημήτρης Παπαναγιωτάκης

FOUNDER, CEO "DREAMLAB" CO-FOUNDER, ICT MANAGER "LOYALBRAND"

Γιάννης Γιωργουλάκης

Web & Mobile R&D Director SoftOne Technologies

Σπύρος Καπετανάκης

Entrepreneurship Evangelist - Business model expert

ΜΕΝΤΟΡΕΣ / Γνωρίστε τους μέντορες

Κατσαμπέρη Μαρία

Computer Scientist, Artificial Intelligence Researcher

Σχίζας Απόστολος

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ.) του Υπ. Οικονομικών.

Βαγγέλης Ντηνιακός

Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Χαϊδαρίου με την παράταξη «Χαϊδάρι Ξανά»

ΚΡΥΠΑΣ Κ. ΘΩΜΑΣ

CEO Feel The Change Group | CoFounder Cityconn

Αριάδνη Μίχου

Αρχιτέκτονας

Μύρων Φλουρής

Business Development Manager

Κωνσταντίνος Μουράτης

OnarTech L.t.d, StartUp Lab, RoE Design, Century Control O.V.E.E.

Γιώργος Μ. Χανιωτάκης

Artificial Intelligence researcher / Senior Developer at Crowdpolicy

Αρτέμης Τριαντάφυλλος

Πρόεδρος της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Αντιπάρου

Κουγιανός Χρίστος

Material Science, MSc

Θάνος Μαρκαντώνης

Χρηματιστηριακός εκπρόσωπος στην Επενδυτική τράπεζα Ελλάδος "IBG Bank"

Νικόλαος Πόδας

Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας

Αραμπατζής Γαβριήλ

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Ηλιούπολης

Μπράνη Κατερίνα

Head of Creative, CROWDPOLICY

Δρ Μηνάς Περτσελάκης

Σύμβουλος Ψηφιακής Πολιτικής, Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης

Γιάννης Αναγνωστόπουλος

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Γεώργιος Παν. Αγγελόπουλος

Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Βάσια Χριστουλάκη

Design4Future, Co-founder, Director of Design

Κωνσταντίνος Καλογεράκης

Ανάπτυξη Εργασιών i-bank,Τομέας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Εργασιών & Εναλλακτικών Δικτύων,ΕTE

Κώστας Πατρούμπας

Επιστημονικός Συνεργάτης, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"

Απόστολος Σιώκας

Υπεύθυνος Πνευματικού Κέντρου, Δημοτικός Σύμβουλος, Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου

Στέφανος Λιτσαρδοπουλος

Εμπορική Διεύθυνση OTS Α.Ε

Αγγελική Ανδρουτσοπούλου

Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γεώργιος Β. Ντάνης

Επιστημονικός Συνεργάτης του Δημάρχου Ηγουμενίτσας

Ηλίας Καστρίτης

Στέλεχος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ - Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής

Δρ Χάρης Αλεξόπουλος

Project Manager, ISL | Executive, DGRC | Coacher and Mentor, CREA

Νικόλας Στεφάνου

Πάρος (Parosweb)

Δρ. Λάμπρος Σκάρλας

CEO PCSTOSPITI, Μηχανικός Η/Υ, Επιστημονικός Συνεργάτης Δημάρχου Λεβαδέων

Φώτιος Ν. Ζυγούλης

Προϊστάμενος Προγραμματισμού στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Δρ Γιάννης Χαραλαμπίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Angelopoulos Panos

CEO Teastock.io | Data Scientist | Start Up Mentor

Χάρης Γκούλιος

Εμπορικός Διευθυντής OTS Α.Ε

Δημήτριος Ηρακλέους, PhD

Υπεύθυνος Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, IST College

Δρ Δημήτρης Σκούτας

Ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"

Δημήτρης Κοσμίδης

Systems Analyst / Business Consultant

ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ / partners & supporters

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ / media sponsors

ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Θα γίνει στο «Θέατρον», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
Πειραιώς 254
177 78 Ταύρος

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ / @crowdhackathon

Το crowdhackathon είναι μία ανοικτή συμμετοχική διαδικασία. Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επίσης μέσω της ίδιας φόρμας μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για να είστε υποστηρικτής ή/και χορηγός, καθώς και πάροχος δεδομένων. Διαβάστε περισσότερα εδώ. H oμάδα διαχείρισης θα σας απαντήσει σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

* Οι εγγραφές διαγωνιζόμενων, μεντόρων, εθελοντών, παρόχων δεδομένων και επισκεπτών πραγματοποιούνται μέσω του eventora.

hashtag #SC17GR

Crowdpolicy ΙΚΕ, Πρωτογένους 5, 10554 Αθήνα, Τηλ.: 2169002600

www.crowdpolicy.comwww.crowdpolicy.com/blog

Όροι και πλαίσιο συμμετοχής στο crowdhackathon