Γιώργος Καραμανώλης

O Γιώργος Καραμανώλης είναι επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών με διεθνή παρουσία σε δράσεις, πρωτοβουλίες και έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, δημόσιας διακυβέρνησης και καινοτομίας στον χώρο των financial technologies (fintech).  Στα έργα του περιλαμβάνονται αναγνωρισμένες παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και διαφάνειας όπως το πρόγραμμα ΔΙΑΎΓΕΙΑ, το opengov, δράσεις καινοτομίας (Open Labs), μοντέλα ανοικτής διάθεσης δεδομένων για το δημόσιο τομέα. Από το 2012 είναι συνιδρυτής και συντονιστής τεχνολογίας και καινοτομίας (CTO/CIO) της εταιρίας Crowdpolicy. Έχει ευθύνη για τον σχεδιασμό υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, την ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και την στρατηγική τοποθέτησή τους στην Ελληνική και διεθνή αγορά με στόχο την άντληση χρηματοδότησης για λογαριασμό πελατών της Εταιρείας. Ο Γιώργος Καραμανώλης το 2018,  ανέλαβε χρέη Προέδρου του Δ.Σ του Hellenic blockchain Hub – του μη κερδοσκοπικού φορέα για την προώθηση των νέων τεχνολογιών blockchain – DLT στην Ελλάδα, σε τομείς της Οικονομίας και της Κοινωνίας. 

Επίπεδα υποστήριξης mentoring 

 

  • Επιχειρησιακό μοντέλο
  • Τεχνολογία – Development
  • Product / Project management
  • Marketing – Παρουσίαση της ιδέας / εφαρμογής