PSmart Ημερίδα & Bootcamp (Μυτιλήνη)
27.07.2022 | Λόφος Πανεπιστημίου Αιγαίου

To Εργαστήριο PrivaSI του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
διοργανώνει Ημερίδα όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου “Σχεδιασμός και κατασκευής ασφαλών
έξυπνων συσκευών για τη διατήρηση της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς-PSmart” του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Βορείου Αιγαίου 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους. Την ίδια ημέρα διοργανώνεται και Bootcamp στόχος του οποίου είναι η συλλογή
και καταγραφή ιδεών από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες για δράσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν επέκταση του
παρόντος έργου ή/και καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του.

Ο σκοπός του έργου PSmart ήταν η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής για το σχεδιασμό, την
κατασκευή και την παραμετροποίηση ασφαλών έξυπνων δικτυακών συσκευών, με στόχο την προστασία των εκθεμάτων
που φυλάσσονται στους πολιτιστικούς οργανισμούς από περιβαλλοντικές απειλές. Για τη διαχείριση των συσκευών,
αλλά και των τιμών, δημιουργήθηκε το κατάλληλο λογισμικό. Το λογισμικό, μεταξύ άλλων παρέχει τη δυνατότητα
παρακολούθησης των τιμών από απόσταση, αλλά και την παραμετροποίηση τους. Πραγματοποιήθηκε πιλοτική
εφαρμογή των προϊόντων της εν λόγω πράξης πραγματοποιηθηκε σε δύο πολιτισμικούς οργανισμούς της Λέσβου, στο
Μουσείο – Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Teriade και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Στόχοι της διοργάνωσης είναι:
- Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω της ημερίδας
- Η συλλογή και καταγραφή ιδεών από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες για δράσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν
επέκταση του παρόντος έργου ή/και καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του.

Η ημερίδα θα γίνει εντός του χώρου του Πανεπιστημίου, θα είναι ανοικτή σε όλο το κοινό και με τηλεδιάσκεψη σε όλα τα
νησιά του Βορείου Αιγαίου.
Προσκαλούμε ομάδες, startups, φοιτητές και μαθητές καθώς και κάθε μεμονωμένο ή σε ομάδα ενδιαφερόμενο από τον
χώρο του πολιτισμού ή ειδικό στο χώρο της τεχνολογίας να συμμετάσχουν στο Bootcamp, το οποίο θα πραγματοποιηθεί
στις 27.07.2022, στη Μυτιλήνη στο Λόφο Πανεπιστημίου, στο Κτίριο Διοίκησης, στην αίθουσα Συγκλήτου.

Οι Θεματικές

- Χρήση IoT για την προστασία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς
- Σύγχρονες λύσεις (3D design/printing, VR, IoT, AR κλπ.) για την ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς
- Ασφαλής λύσεις για ΙoT προϊόντα στον Πολιτισμό

To Πρόγραμμα

09:30 - 10:00 Προσέλευση
10:00 - 11:00 Έναρξη & Παρουσίαση Έργου
11:00 - 11:15 Coffee Break
11:30 - 13:30 Σύντομη Παρουσίαση των Κατατεθειμένων Ιδεων
13:30 - 14:00 Lunch Break
14:00 - 16:00 Mentoring και αναπροσαρμογή ιδέας
16:00 - 17:00 Παρουσίαση Τελικών Ιδεών
17:00 - 18:00 Συνεδρίαση Επιτροπής Αξιολόγησης
17:00 - Coffee Break
18:00 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Λήξη Εργασιών


Στο Bootcamp μπορούν να συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι, επισκέπτες για παρακολούθηση των εργαστηρίων, πάροχοι
δεδομένων και μέντορες.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27.07.2022. Θα ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις των ομάδων στο κοινό και την κριτική
επιτροπή. Οι ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο για να αναπτύξουν την ιδέα εφαρμογή τους, την οποία θα
παρουσιάσουν στο τέλος του bootcamp. Οι 3 καλύτερες θα βραβευθούν με ενδεχόμενες χορηγίες τρίτων μερών με δώρα
είτε σε είδος είτε σε χρήμα.

Οι ομάδες θα υποστηρίζονται σε όλη τη διάρκεια του Bootcamp από εξειδικευμένους μέντορες σε όλους τους τομείς,
όπως τεχνολογία, υλοποίηση, design, business model, εξειδικευμένα θέματα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς κοκ.

Κατά τη διάρκεια του Bootcamp θα παρέχεται νερό, καφές, αναψυκτικά, φαγητό. Θα πραγματοποιηθούν δύο
διαλείμματα για καφέ και ένα για ελαφρύ μεσημεριανό. Επίσης θα διατίθενται ασύρματο διαδίκτυο και ρεύμα ενώ οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν τους δικούς τους (φορητούς) υπολογιστές.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

psmart


Βαλσαμίδη Ξένια

Πολιτικός Μηχανικός MSc, Στέλεχος Μονάδας Β2 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο

Ioakeim


Ιωακείμ Ζαχαρούλα

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Ισότητας των Φύλων και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Zoyros


Ζούρος Νίκος

Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Maniatopoulos


Μανιατόπουλος Κώστας

Διευθυντής του Μουσείου – Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη – Teriade

Paris


Ψαλλίδας Μιχάλης

Managing Director της εταιρείας Crowdpolicy

Powered by

psmart
privasi
UniAgean
tmima-politismikis-texnologias
CrowdPolicy Logo
espa