ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ CROWDHACKATHON | Crowdhackathon #insurance